x

site_icerik

Korfez Atakent

Körfez Atakent Sitesi

"Doğanın Kucağında ve Modern"

Site Yönetim Ofisi

+90 542 207 93 17

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Veri Sahibinin Açık Beyanı

Site yönetimi aşağıda belirtilen açıklamalara göre kişisel verilerinizi depolayacaktır.

Bu program her hangi bir kişisel veri depolamamakta veya sizden istememektedir.

  • Aydınlatma Yükümlülüğü

Veri sorumlusu Körfez Atakent Site Yönetimi, S.S. Körfez Atakent İşletme Kooperatifi, ad soyad, TC kimlik numarası, iletişim bilgileri gibi kişisel verilerinizi site içerisinde yapacağınız/yapacağı işlerden kaynaklı bildirimleri ve hukuki yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla toplayıp işleyecektir. Site ve kooperatif yönetimi, site kanuni işlemlerin ifası için, hizmet alınan 3. Parti kuruluşlar ile kişisel bilgilerinizi, kanun hükümlerindeki düzenlemelere uygun olarak kişisel verilerin korunmasına ilişkin yeterli korumanın sağlanması koşuluyla paylaşacaktır.

  • Kişisel Veri Sahibinin Açık Rıza Beyanı

Veri sorumlusu, site içerisinde yapacağı/yapacağım çalışmalardan kaynaklı bildirimleri ilgili mevzuat ve hukuki diğer yükümlülükleri yerine getirilmek amacı ile sınırlı olmak üzere ad, soyad ve TC kimlik numarası, ikametgah adresi gibi kişisel verilerimin işlenmesine rıza gösteriyorum.