x

site_icerik

Korfez Atakent

Körfez Atakent Sitesi

"Doğanın Kucağında ve Modern"

Site Yönetim Ofisi

+90 542 207 93 17

Sayın Kat Maliklerimiz,
Sitemizin 2019-2020 yılına ait Kat Malikleri toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için yapılamamıştır. Toplantımız 22 Ağustos 2021 pazar günü Körfez Atakent Sitesi Sosyal Tesisi’nde saat 13.00’de yapılacaktır.

Toplantıya mevcut vekaletnameler ile katılım gösterebilirsiniz.
Saygılarımızla,

Atakent Sitesi Yönetimi